Kater folija

Transparentna

Providljivost u boji
Ova UV-stabilizirana,transparentno ofarbana,sjajna specijalna folija sa postojanjem od 5 godina služi za
izradu skupocjenih svjetlećih uređaja za reklamiranje i za dekoriranje stakla koje je iz pozadine
osvjetljeno.30 brilijantnih transparentnih boja kao i stvaranje nijansi ljepljenjem jedne folije preko druge ne
ograničava kreativnost.