Univerzalna folija za trogodišnju primjenu. Koncipirana je za univerzalnu vanjsku primjenu kao i štampanje (sito,digitalna štampa).Dostupna je u 45 boja.

Specijalno za ljepljenje po banerima,ceradama,panoima i drugim fleksibilnim podlogama je ova folija
razvijena.Ona se optimalno prilagođava i ostaje zaljepljena.

Ova specijalna folija je fluoroscentna na dnevnoj svjetlosti sa visokim stepenom pozornosti.Ova folija je
korisna tamo gdje se i pri lošim uvjetima vidljivosti.

Univerzalna folija za trogodišnju primjenu. Koncipirana je za univerzalnu vanjsku primjenu kao i štampanje (sito,digitalna štampa).Dostupna je sa sjajnom površinom.

Ova translucentna specijalna folija, čija svilenkasto-matna površina nepoželjne refleksije spriječava,odgovara i najvećim očekivanjima.40 boja i trajanost od 5 do
7 godina

Ova UV-stabilizirana,transparentno ofarbana,sjajna specijalna folija sa postojanjem od 5 godina služi za
izradu skupocjenih svjetlećih uređaja za reklamiranje i za dekoriranje stakla koje je iz pozadine.