Folije

Transfer ili prijenosne folije

Prenosna folija izrađena na bazi polietilena ili papira. Koristi se za prenos mašinski isečene folije sa svoje papirne podloge na površinu gde treba biti aplicirana.
MT 52 je polutransparentni montažni papir za prijenos štancanih ili kompjetrski rezanih slova i
simbola.Specijalno korišteno ljepilo (prirodni kaučuk) osigurava sigurni prijenos kao i odljepljivanje poslije
montaže.

MT 95
Za specijalne primjene,pri čemu je veoma bitna providljivost montažnog materijala.Njeno slabo ljepilo
(poliakrilat) čak i pri dužem korištenjeu ne povećava svoje sposobnosti i njen visoki stepen stabiliteta
dimenzije omogućava ekzaktno pozicioniranje.