Kater folija

Print vinyl

Univerzalna folija za trogodišnju primjenu. Koncipirana je za univerzalnu vanjsku primjenu kao i štampanje (sito,digitalna štampa).Dostupna je sa sjajnom površinom u B1 formatu.
Trajnost folije je 3 godine.